Tag

frankowicze
Brak zasadności roszczeń banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną̨, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów (Komunikat...
Read More
Spis treści Czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału? Jak wygląda rozliczenie z bankiem? Działania celem zniechęcenia konsumentów od wykonywania praw przyznanych im dyrektywą 93/13 w przypadku stosowania przez banki nieuczciwych warunków umownych Skutki opinii Rzecznika Generalnego Anthonego Michaela Collinsa z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie prowadzonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii...
Read More