Blog

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21

Brak zasadności roszczeń banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki...

Konsekwencje podważenia ważności umowy kredytowej

Spis treści Czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału? Jak wygląda rozliczenie z bankiem? Działania celem zniechęcenia konsumentów od wykonywania praw przyznanych im dyrektywą 93/13...