Kredyty frankowe i złotówkowe

Kredyty CHF

Specjalizujemy się w reprezentowaniu konsumentów w sporach przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym. 

Pomagamy w unieważnieniu kredytu i odzyskaniu nadpłaconych rat.

Reprezentujemy kredytobiorców w sporach przeciwko bankom oraz reprezentujemy kredytobiorców pozwanych przez banki.

Świadczymy pomoc prawną począwszy od postępowania przedsądowego, aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Występujemy w sprawach na etapie postępowania egzekucyjnego, wszczętego przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Zajmujemy się zarówno umowami indeksowanymi, jak i denominowanymi. Prowadzimy sprawy w zakresie kredytów już spłaconych.

Pomagamy w sprawach kredytów odnoszonych do innych walut obcych, jak EURO czy USD.

Oferujemy pomoc doświadczonego zespołu prawnego wyspecjalizowanego w tematyce kredytów „frankowych”. Występujemy w procesach na terenie całego kraju.

Śledzimy aktualne wydarzenia, poglądy, tendencje i kierunki orzecznicze w problematyce kredytów powiązanych z walutami obcymi.

W ofercie kancelarii znajduje się między innymi:

  • gromadzenie dokumentacji,
  • ocena zasadności roszczeń, wyliczenie wysokości roszczeń,
  • reklamacja,
  • wezwanie do zapłaty,
  • ocena propozycji zawarcia porozumień, aneksów, pertraktacje ugodowe,
  • wniosek o wstrzymanie spłaty kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
  • ustalenie nieważności umowy kredytu,
  • eliminacja z umowy nieuczciwych postanowień umownych tzw. „odfrankowienie” umowy kredytu, abuzywność postanowień umownych,
  • zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
  • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy przeprowadzanej przez zespół radców prawnych.

Zespół prawników naszej kancelarii analizuje umowę kredytową wraz z załącznikami, regulaminem oraz aneksami. Oceniamy, czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, jak również czy jest wadliwa z innych powodów. Przedstawiamy możliwości prawne dostosowane do indywidulanej sprawy.

Ze zgłoszeniem należy przekazać nam tekst umowy kredytu wraz ze wszystkimi załącznikami, regulaminami, aneksami (porozumieniami) zmieniającymi umowę (kopie/zdjęcia/skany przesłane drogą e-mailową).

Zgłoszenia przyjmujemy przede wszystkim w formie e-mailowej i telefonicznej.

Kredyty złotówkowe ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR

Analizujemy postanowienia umów kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR pod kątem wadliwości i przedstawiamy możliwości prawne. W dobie inflacji zmienna stawka referencyjna tworzona na podstawie sztucznie kreowanych danych szacunkowych znacząco wpływa na wzrost oprocentowania kredytu. Ujawnia się zakres ryzyka finansowego jakie przyjęli na siebie kredytobiorcy w związku z oparciem oprocentowania o wskaźnik WIBOR, o jakim nie byli informowani przez banki.

Zakwestionowanie umowy o kredyt złotówkowy może doprowadzić do unieważnienia takiej umowy lub do tego, że będzie ona dalej wykonywana, lecz bez wskaźnika WIBOR.

Skonsultuj sprawę swojego kredytu złotówkowego z naszymi specjalistami.

W tym celu niezbędne jest dostarczenie kopii umowy kredytu, regulaminu kredytowania i wszystkich aneksów.

Pomożemy przy skompletowaniu dalszej dokumentacji, w tym historii spłat rat, historii oprocentowania oraz informacji o terminach i wysokościach uruchomionych transz kredytu. Sformułujemy roszczenia wobec banku i wystąpimy ze stosownym wezwaniem. W przypadku odmowy sprawę kierujemy do sądu.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego. Lub jeśli się spieszysz, po prostu zadzwoń do nas teraz.

Tel: +48 609 271 806

m.bojda@bojdakancelaria.pl Pon-Pt 8:00 – 17:00