Sprawy administracyjne

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją w zakresie prawa administracyjnego. Oferujemy pomoc w zakresie sporządzania pism, odwołań od decyzji, skarg, zażaleń czy opinii prawnych.

Prowadzimy postępowania odwoławcze przeciwko m. in. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

W ofercie z zakresu prawa administracyjnego znajdują się między innymi:

  • reprezentowanie klientów w sprawach z zakresie prawa administracyjnego przed organami I instancji, w postępowaniach odwoławczych, w sprawach o wznowienie postępowań administracyjnych, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentacja klientów w sprawach ze skarg na akty prawa miejscowego,
  • opracowywanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg oraz wezwań do usunięcia naruszeń prawa,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego. Lub jeśli się spieszysz, po prostu zadzwoń do nas teraz.

Tel: +48 609 271 806

m.bojda@bojdakancelaria.pl Pon-Pt 8:00 – 17:00