Sprawy cywilne

Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, w tym sprzedaży.

W ofercie znajdują się między innymi:

  • prowadzenie postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz ochronę dóbr osobistych,
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, 
  • ustanawianie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności oraz umów,
  • prowadzenie postępowań wynikających z umów darowizny, w tym odwołania darowizny oraz rozwiązania umowy darowizny,
  • prowadzenie postępowań dotyczących ochrony prawa własności i posiadania rzeczy,
  • prowadzenie postępowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia rzeczy, nieruchomości, zniesienia współwłasności oraz służebności,
  • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego. Lub jeśli się spieszysz, po prostu zadzwoń do nas teraz.

Tel: +48 609 271 806

m.bojda@bojdakancelaria.pl Pon-Pt 8:00 – 17:00