Usługi

Nasza oferta

Kredyty frankowe i złotówkowe

Specjalizujemy się w reprezentowaniu konsumentów w sporach przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

Sprawy cywilne

Opiniujemy i sporządzamy umowy, reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, uczestniczymy w negocjacjach oraz wiele innych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozwiązujemy spory na linii pracodawca-pracownik. Pomagamy w przygotowaniu i analizie umów.

Obsługa prawna firm

Sprawy gospodarcze. Świadczymy kompleksową obsługę prawną firm.

Sprawy rodzinne

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Sprawy administracyjne

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją w zakresie prawa administracyjnego.

Sprawy spadkowe

Wspieramy klientów w sprawach dotyczących dziedziczenia.

Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań, rozwiązujemy spory z firmami ubezpieczeniowymi.

Windykacja należności

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń, jak i w zakresie obrony przed roszczeniami.

Upadłość konsumencka

Zajmujemy się oddłużaniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.