Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozwiązujemy spory na linii pracodawca-pracownik. Pomagamy w przygotowaniu i analizie umów.

W ofercie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych znajdują się między innymi:

  • doradztwo i reprezentacja w sprawach ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych pracy, kodeksów etyki, polityk antydyskryminacyjnych itp.
  • sporządzanie i opiniowanie umów o świadczenie usług, umów na usługi doradcze B2B,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • doradztwo prawne w sprawach o mobbing oraz zwolnień grupowych,
  • prowadzenie postępowań w zakresie roszczeń pracowników o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru form nawiązania stosunku pracy i jego rozwiązania,
  • reprezentacja w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS, KRUS (reprezentacja przed ZUS, KRUS oraz przed sądami).

Doradzamy i reprezentujemy podmioty gospodarcze w przypadku roszczeń pracowników.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego. Lub jeśli się spieszysz, po prostu zadzwoń do nas teraz.

Tel: +48 609 271 806

m.bojda@bojdakancelaria.pl Pon-Pt 8:00 – 17:00