Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21

Brak zasadności roszczeń banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną̨, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych.

Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów

(Komunikat prasowy TSUE nr 99/23, Luksemburg, 15 czerwca 2023 r.)

Co wynika ze stanowiska TSUE

  • ochrona konsumentów jest nadrzędną wartością w prawie europejskim,
  • bankowi kredytującemu poza zwrotem udzielonego kapitału nie przysługują żadne roszczenia, tym samym wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. 

Wyrok potwierdza założenia opinii Rzecznika Generalnego Anthonego Michaela Collinsa z dnia 16 lutego 2023 r., o której pisaliśmy tu: https://bojdakancelaria.pl/2023/02/22/konsekwencje-podwazenia-waznosci-umowy-kredytowej/#link6

Rozstrzygnięcie TSUE z pewnością przyspieszy rozpoznanie spraw wszczętych z powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału zawisłych w sądach krajowych. Sprawy te wielokrotnie były zawieszane do czasu prawomocnych rozstrzygnięć spraw z powództwa kredytobiorców frankowych o ustalenie nieważności umów kredytowych lub do czasu wydania wyroku przez TSUE w sprawie C-520/21. W chwili publikacji wyroku TSUE podstawa ich zawieszenia odpada, a wyrok stanowi rozwiązanie problemu prawnego dla sądów krajowych.

Warto wskazać, że brak korzyści finansowych dla przedsiębiorcy, który proponuje swoim klientom – konsumentom umowy obarczone wadami prawnymi nie stanowi novum w orzecznictwie TSUE, a wyraz ugruntowanego stanowiska.

Należy uznać za bezpodstawne działania banków formułujących roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, mające na celu zniechęcenie frankowiczów do kierowania spraw kredytów frankowych na drogę sądową. Działania te dotychczas były wpisane w politykę banków takich jak mBank, Millennium, Santander, PKO BP, BPH, BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, BOŚ Bank.

Komentowane orzeczenie stanowi wiążącą wykładnią dla sądów w Polsce.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 czerwca 2023 r. Arkadiusz Szcześniak przeciwko Bank M. SA., sprawa C-520/21, ECLI:EU:C:2023:478.

Pomoc prawna dla frankowiczów i bezpłatna analizy umowy kredytowej. 

Zapraszamy do kontaktu: +48 609 271 806 lub biuro@bojdakancelaria.pl

Related Posts